DYNATRANS FD-1 SAE 60

Трансмисионна течност за оси и крайни задвижвания на машини работещи в Мини и Инфраструторна индустрия.

Норми и хомологации

Спецификации на производителите

  • Meets the requirement of :
    CATERPILLAR : Cat FD-1

Описание на продукта

Осигурява най-добрата защита на механичните части задвижващи осите. Осигурява удължен интервал на смяна.