AZOLLA NET HC

AZOLLA NET HC се използва като се разрежда в маслото на хидравличната система..

Описание на продукта

AZOLLA NET HC е напълно смесим с всички минерални хидравлични масла. AZOLLA NET HC трябва да се използва в пропорция от 5% (или повече, в зависимост от степента на замърсяване на веригата), смесено с маслото в експлоатация, при възможно най-високата температура (50 до 60 ° C) в продължение на 48 часа, преди да смените маслото. Преди да заредите системата с нови масла AZOLLA NET HC може да се използва и като превантивно средство при хидравлични системи, които са особено чувствителни към натрупване на отлагания. Когато се поддържа постоянно в съотношение в 1 %, системата се поддържа отлично чиста.