BIOPRESLIA HT 22

Инсталации за хидравлично производство на енергия (турбини и хидравлични системи)..

Норми и хомологации

Международни класификации

  • AFNOR : AFNOR FR/27/02
  • ISO : ISO 15380 HEES

Описание на продукта

Много добри смазочни свойства. Биоразградими съгласно OCDE 301C, D, E, F. Високо съдържание на възобновяеми суровини (по-високо от 50%). Термична стабилност за удължаване интервала на смяна в сравнение с конвенционалните естери .Много ниска хидролитична стабилност. Много добри свойства против износване и корозия (на черни и цветни метали). Много добри свойства за отделяне на въздух и вода.