FLUIDE CC

Масло за автоматични или полуавтоматични предаватели и преобразуватели на въртящ момент на пътнически леки автомобили, лекотоварни автомобили и промишлени превозни средства, изискващи GM TYPE A SUFFIX A. Подходящ за хидростатични трансмисии и за ръчни трансмисии MERCEDES, изискващи флуид с одобрение от MB 236.2..

Норми и хомологации

Спецификации на производителите

  • Approved :
    DAIMLER : MB-Approval 236.2
  • Meets the requirement of :
    GM : GM TYPE A SUFFIXE A (TASA)

Описание на продукта

висок вискозитетен индекс, ниска точка на прокапване. Висока термична стабилност. Фрикционни свойства, специфични за изискванията на GENERAL MOTORS TYPE A SUFFIX A.