ALTIS EM 2

Грес за високи температури и високи скорости. Обикновено се използва в лагерите на електрическите двигатели..

Норми и хомологации

Международни класификации

  • DIN : DIN 51502 K 2P-20
  • ISO : ISO 6743-9:L-XBFEA 2
  • NLGI Grade : 2

Спецификации на производителите

  • Approved :
    DANIELI : DANIELI

Описание на продукта

Позволява дълги интервали за смазване, много добра стабилност при нанасяне и съхранение, лесно може да се изпомпва и впръсква. Много добра адхезия към металите, отлична защита от корозия и ръжда. Отлична термична стабилност, свързана с отлична реверсивност. ALTIS EM 2 не съдържа олово или други тежки метали, считани за вредни за човешкото здраве и околната среда.